O Kalır!

Şu dünyanın minnetini kim görmüş.

Sûr üflenir elbet o da yıkılır

Yaşayıp da muradına kim ermiş?

Sen gidersin, ben giderim. O kalır!

 

Zengine de fakire de yok rahat

Nasıl olsa birgün biter bu hayat

Bir müezzin söyleyince essalât…

Sen gidersin, ben giderim. O kalır!

 

İnsan emr-i ılahiye neylesin?

Haddiine mi; çıkıp bir şey söylesin

Dediler mi, Allah rahmet eylesin

Sen gidersin, ben giderim. O kalır!

 

Nankör insan Azrail’den alınır

Ölmeyecek gibi gezer salınır.

Üç tekbirle namazımız kılınır

Sen gidersin, ben giderim. O kalır!

 

Bir değişmez kanun; yazı yazılır

Ecel denen kördüğüm de çözülür

İki metre mezarımız kazılır

Sen gidersin, ben giderim. O kalır!

 

Hayat böyle; malumunuz, bilinir

Bu dünyaya gitmek için gelinir

Kırk gün sonra adın bile silinir

Sen gidersin, ben giderim. O kalır!

 

Meyhane, mey gider; gider de saki

Yalan çoktur, gerçek birdir hakiki.

Hüve’l Bâki, Hüve’l Bâki, ve’l Bâki.

Sen gidersin, ben giderim. O kalır!

Orhan Dölen


Sosyal medya: