Görüş Bildir

Gerçek Akıllı Kim?

Akıl, Cenab-ı Hakk’ın kullarına bahşettiği en büyük nimetlerdendir. Bu nimet iyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı birbirinden ayırmak için hassas bir ölçü imkânı olarak verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayet-i celîlede zikredilen, “hâlâ akletmeyecek misiniz” “umulur ki akıl erdirirsiniz” ifadeleri de bu gerçeği bizlere hatırlatır.

Bu manada İmam-ı Rabbanî k.s. Mektubât’ında kişinin akıl nimetinden yerinde ve zamanında istifade etmesinin ne kadar önemli olduğunu ve hayır yolunda imkânları değerlendirmede zaman kaybedilmemesi gerektiğini şöyle açıklar:

Dünyanın nimet ve lezzetleri din yolunda kullanılırsa, ancak o zaman bunlardan güzel bir şekilde yararlanmış olunur. Böylece dünya nimetleri ahiret nimetleriyle birleşmiş olur. Aksi halde bu nimetler, aklı kıt kişileri aldatan şekerle tatlandırılmış öldürücü zehre dönüşür. Eğer bu zehir Allah Tealâ’nın şifası ile tedavi edilmez, tatlılığı da şeriatın emir ve yasaklarının acılığı ile giderilmezse çok yazık!

...

Yazının devamı Semerkand Dergisi Ocak 2019 sayısında.
Semerkand Dergi Logo