Görüş Bildir

Dönüp Duran Kalpler

“Her Âdemoğlunun kalbi, Allah Azze ve Celle’nin parmaklarından iki parmağı arasındadır. Onu sebat ettirmek istediği zaman sebat ettirir, çevirmek istediği zaman çevirir. Kalbin misali, çölde rüzgârın sürekli çevirip durduğu bir tüye benzer.” (Hadis-i Şerif)

İnsan bedeni bir ülkeye benzetilecek olursa, kalp bu ülkenin hükümdarıdır. Bedenin dıştaki ve içindeki bütün organlar da ülkenin ordusu, yani hizmetkârları sayılabilir. Ordu hükümdarın hizmetinde ve emrindedir. 

İnsanın sahip olduğu bütün organlar kalbe itaat etmek, verdiği emri yerine getirmek üzere yaratılmışlardır. Asla ona aykırı biçimde hareket etmeye güçleri yetmez ve yapıları da buna elvermez. Kısaca, insanın bütün organlarını yöneten ve yönlendiren sadece kalptir. Yüce Rabbimizin, cehennemliklerin ilâhî hakikatler karşısındaki durumunu anlatırken ifade buyurduğu, “onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar...” (A‘râf 179) buyruğu da kalbin bu merkezî konumunu ortaya koyar. 
 

Kalbin önemi ve istikameti 

 

Kalbin önemine işaret eden pek çok ayet-i kerime vardır. Aynı husus ...devamı Semerkand Dergisi Eylül 2018 sayısındaSemerkand Dergi Logo