Biliyoruz Deyip Okumasaydık

| Mayıs 2012 | SUNUŞ

Sabır ve şükür sık sık dilimizden dökülen, bazı zamanlarda kendimize telkin ettiğimiz iki kelime. İlahî kaderin karşımıza...

devamını oku

Huzur ve Mutluluk İçinde

| Mayıs 2012 | BAŞYAZI

İnsan olarak yaradılış bakımından medeniyizdir. Toplu halde yaşamak zorundayız ve bu yüzden birbirimize karşı görevlerimiz...

devamını oku

Hâl Dili

| Mayıs 2012 | HÂL DİLİ

Deryadan İnciler Sâdât-ı kiramın büyüklerinden İmam Cafer-i Sadık k.s. şöyle der: “Takvadan daha üstün bir azık,...

devamını oku

Rahmet Sağanağı Üç Aylar

| Mayıs 2012 | DİĞER YAZILAR

Üç ayların eşiğindeyiz. Receb, şaban ve ramazan aylarının kendine has bir hazzı ve neşvesi vardır. Yüce Allah’ın müminlere...

devamını oku

Eller Duaya Açılınca

| Mayıs 2012 | DİĞER YAZILAR

İnsan kendine ait bir şeye sahip değil. Varlığımız her şeyiyle bizi yoktan var eden Allah’ın. O yaratır, O yok eder, O verir, O...

devamını oku

Minhâcü’l Âbidîn’den

| Mayıs 2012 | TASAVVUF KLASİKLERİ

İbadet Ehline İhsan Edilen Dereceler • İbadet ehli kişilerin ölümleri kolay olur. Halbuki ölüm anı peygamberlerin bile...

devamını oku

Ariflerin Önderi: Ârif-i Rivegerî k.s.

| Mayıs 2012 | DİĞER YAZILAR

Hâce Arif-i Rivegerî, Buhara yakınlarındaki Riveger köyünde miladî 1165 yılında doğmuştu. Dünya ömrü yüz yıla yakın...

devamını oku

Bir Hadis-i Şerif

| Mayıs 2012 | DİĞER YAZILAR

“Kişinin namazı ve orucu sakın sizi aldatmasın. İsteyen oruç tutar, isteyen namaz kılar. Dikkat edin, güvenilir olmayan kişinin...

devamını oku

Binbir Damla

| Mayıs 2012 | BİNBİR DAMLA

İnsanların ve Cinlerin Müftüsü Evliya Çelebi (ö.1095/1684) meşhur “Seyahatnâme”sinde Edirne’deki “Kemal Paşazâde...

devamını oku

Mezhep İmamlarımızdan İmam Şafiî rh.a.

| Mayıs 2012 | DİĞER YAZILAR

Fahr-i Kâinat Efendimiz s.a.v.’in insanlığa tebliğ ettiği Din-i Mübin’i Ashab-ı Kiram efendilerimiz öğrendiler, uyguladılar...

devamını oku

Tavan Arası

| Mayıs 2012 | TAVAN ARASI

‘Nazar Kıl İbretle!’ Ömrü İslâm’a hizmetle geçmiş, Osmanlı’nın son asrının Nakşî-Halidî büyüklerden Ahmed...

devamını oku

Bir Umre Ziyareti -1

| Mayıs 2012 | DİĞER YAZILAR

Hac yolculuğu maddi imkanlar kadar kuraya da bağlıyken, umre ibadeti daha kolaydır. Umre, maddi yükü az olması, hac günleri hariç...

devamını oku

Cennete Uçuran İki Kanat: Sabır ve Şükür

| Mayıs 2012 | AYIN KONUSU

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’inde “İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi...

devamını oku

Vermeyince Eksiliyoruz

| Mayıs 2012 | DİĞER YAZILAR

Sahip olmanın varlığınızı anlamlı kıldığı bir dünya düzeninde kimin aklına gelirdi elindekini vermek? Sualin cevabı basit:...

devamını oku

Helal Lokma

| Mayıs 2012 | SOHBET

Rasulullah s.a.v. Efendimiz hadis-i şeriflerinde “helal”i ve “ilim”i arayıp bulmak her müslümana farzdır, buyurmuşlardır....

devamını oku

Bir Ustaya Çırak Olmak

| Mayıs 2012 | DİĞER YAZILAR

“Çün bilirsin ki yakar âteş-i gam cân u teni Ne var ey kân-ı kerem sen de çerağ eyle beni.” (Veysî) [Ey kerem sahibi!...

devamını oku

Dün Bugün Yarın

| Mayıs 2012 | DÜN BUGÜN YARIN

Enderunlu Hafız İlyas Ağa’nın Hatıraları Tarihin doğru anlaşılmasında, yaşadığı dönemde devlet hizmetinde bulunmuş...

devamını oku

Dünya Hali

| Mayıs 2012 | DÜNYA HALİ

Vanlı Depremzedeler Unutuldu mu? Ülkemizde ve dünyada yaşanan doğal afetler sonrası toplum olarak sergilediğimiz dayanışma ve...

devamını oku

Tencere

| Mayıs 2012 | TENCERE

Eğitimin Yaşı Yok! Meşhur bir hikâye vardır. Fizikçi, matematikçi, jeolog ve kimyacıdan oluşan bir heyet bir araştırma için...

devamını oku